Wielka Nierządnica – macierz sprzeczności wezwania Pana Jezusa – nawracajcie dom Izraela

Dz 4, 12: I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.
Ap 13, 11: Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.

Dary i powołanie Boże są nieodwołalne – dokument z Watykanu
Cytaty
To, że Żydzi są uczestnikami Bożego zbawienia, jest teologicznie niezaprzeczalne, ale jak może być to możliwe bez wyznania Chrystusa – to jest i pozostaje niepojętą boską tajemnicą.
Dlatego Chrystus jest także Zbawicielem Żydów oprócz pogan. Tu spotykamy się z tajemnicą Bożego dzieła, które nie jest kwestią wysiłków misyjnych, by nawracać Żydów, ale raczej oczekiwania, że Pan da godzinę, w której wszyscy będziemy zjednoczeni.
Mówiąc konkretnie, oznacza to, że Kościół katolicki nie prowadzi i nie wspiera żadnych instytucjonalnych misji skierowanych do Żydów.
Pomimo pryncypialnego odrzucenia instytucjonalnej misji żydowskiej, chrześcijanie są powołani do składania świadectwa swojej wiary w Jezusa Chrystusa również wobec Żydów, choć powinni to robić w sposób pokorny i wrażliwy, wiedząc, że Żydzi są nosicielami Słowa Bożego.

Mt 10, 6: Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.

Strona żydowska jest zadowolona z tekstu.
To pierwszy formalny dokument, który jasno stwierdza, że nie ma intencji prowadzenia aktywnego prozelityzmu wśród Żydów – wyjaśnia rabin David Rosen zajmujący się dialogiem międzyreligijnym z ramienia Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego (AJC).

Mk 16, 15: I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!
Prz 14, 5: Prawdomówny świadek nie kłamie, kłamstwa szerzy świadek fałszywy.

Ap 18, 4: I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli:
Ap 12, 6: A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.