Czym jest akt poznania rozumowego?

Czym jest akt poznania rozumowego? Przejęcie z fantazji spostrzeżonej tylko prawdy, ale jeszcze nie wyartykułowanej jako prawda. Przejęcie i wprowadzenie w nasz rozum. Zaproszenie poznanej bytowości w przestrzeń mojej duchowej …