Małżonek krok 1 ku doskonałości

wstęp

By zachować pierwszą wskazówkę, którą jest rezygnacja, potrzeba, abyś żył w małżeństwie tak, jakbyś żył sam. Nie mieszaj się więc ani słowem, ani myślą do tego, co się dzieje z współmałżonkiem, ani do poszczególnych zachowań, nie zwracając uwagi na dobre czy złe strony i na usposobienie. I choćby świat miał runąć, nie mieszaj się do tego, by zachować spokój duszy. Przypomnij sobie żonę Lota, która dlatego, że odwróciła głowę, by patrzeć i słuchać krzyków innych i wołań tych, którzy ginęli, zamieniła się w twardą skałę soli

Rdz 19.26 Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli.

Tego trzeba ci przestrzegać z wielką usilnością, bo przez to uwolnisz się od wielu grzechów i niedoskonałości i zachowasz uciszenie i spokój duszy z wielką korzyścią przed Bogiem i przed ludźmi. Wskazówka ta ma takie znaczenie i ważność, iż wielu małżonków nie zachowując jej, nie tylko nie odniosło pożytku z wielu pełnionych cnót małżonków, lecz ze złego postępowało w gorsze.

=> Małżonek krok 2 ku doskonałości

2 komentarze do “Małżonek krok 1 ku doskonałości

  1. D.S.M. Autor wpisu

    Koh 1, 9: To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem.
    Koh 1, 10: Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: Patrz, to coś nowego – to już to było w czasach, które były przed nami.

  2. D.S.M. Autor wpisu

    Mdr 3, 8: Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Możliwość komentowania została wyłączona.