Przepaść duchowa

Łk 16, 26 – A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać”.

Przepaść między Miłością, a egoizmem.
Prawdą, a kłamstwem.
Jednością, a anarchią
Pokojem, a niespokojem
Szczęściem, a porażką
Radością, a sztuczna wesołość
Zdrowiem, a chorobą
Pokorą, a pychą
Cichością, a wyniosłością
Pracą, a lenistwem
Nadzieją, a rozpaczą
Przebaczeniem, a nienawiścią
Światłem, a mrokiem
Dawaniem, a pasożytowaniem
Pięknem, a brzydotą
Sprawiedliwością, a krętactwem
Prawem, a nierządem
Czystą intencją, a zdradą
Miłosierdziem, a cynizmem