nie święte czasy

nie święty ojciec – TV, centralny punkt w domu, kreator rzeczywistości nie święty syn – nierozłączny telefon komórkowy, interpretator rzeczywistości nie święty duch – plotki, kłamstwa, sensacje życia innych nie …

Niewolnik egoizmu

Im więcej się ma, tym trudniej się z tym ma rozstać. Mienie wiąże ze zdobyciem władzy nad innymi. Uwaga skupia się na mieć “z”, niż na dać “dla”. Dlatego tyle …

Urodziny Papieża Benedykta XVI

Gdy na Okręcie zapanowała podwładnymi anarchia – Wielka Nierządnica – nie ma możliwości szczęśliwie i bezpiecznie prowadzić Okrętu przez Kapitana do celu podróży wyznaczonego przez Admirała. Kapitan opuścił Okręt pełen …

Pogaństwo = egoizm

Mt 6, 6 – Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który …