Tylko szatan wydaje nakazy śmierci

Co mówi prawodawca, kiedy mówi ja nie mogę nakazać śmierci matki? No przepraszam, no kto ci nakazuje takiego nakazu, a gdzie masz takie prawo w Polsce, że możesz taki nakaz wydać, kto ci je dał? Szatan. Jakie prawa Bóg wpisał w człowieka? Naturalne. Mam szanować jako nietykalną bytowość i dobro podtrzymywać – każdego człowieka. Tylko szatan najpierw niektórych selekcjonuje, po to by resztę zabić na innej drodze. Tylko szatan wydaje nakazy śmierci. Człowiek rozumny i wolny jest ukierunkowany na życie jako życie. Tak samo Państwo praworządne musi każdy akt działania ukierunkować na dobro. Czy to coś ma z religią wspólnego? Nic. To ma strukturą naszej bytowości jako osób. Z rozumem, który jest naszą naturą. Z wolną wolą która jest naszą naturą. Pogańscy myśliciele nas zawstydzają. Jeżeli chcesz działać , to działaj rozumnie, i ze względu na dobro. Nam wmówiono, że działasz ze względu na dobro, bo jesteś ochrzczonym Katolikiem. Absurd. Słyszymy jakie to jest porządkowanie naszego człowieczeństwa. Rozumiemy jakie będą tego skutki.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – Wykład – 24 kwietnia 2016 r.
https://www.youtube.com/watch?v=qV5POrBHw80