Zachowujmy tradycję

II Tes III.6 Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. 7 …

Tali­tha kum

Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Nie bój się tylko wierz. Nie dopuszczaj złych myśli tylko wierz. Nie słuchaj złego podszeptu tylko wierz. Nie szemraj tylko wierz. Nie wątp tylko wierz. …

28 Styczeń 2014

Czy jeśli nie znam Jezusa, to nie mogę prawdziwie Go kochać, a jeśli nie kocham Jego, to nie rozpowszechniam Prawdy? J 8.12 Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, …

27 Styczeń 2014

Czy gdy nie akceptuję cierpienia to oznacza, że nie znam Jezusa? Kpl 20.8 Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca! Tomasz a Kempis Ale …

26 Styczeń 2014

Czy daję wolną wolę Bogu na Jego warunkach czy na własnych? Iz 51.7 Nie lękajcie się zniewagi ludzkiej, nie dajcie się zastraszyć ich obelgami! Tomasz a Kempis Teraz są dni …

25 Styczeń 2014

Czy kocham Jezusa, ponieważ akceptuję Jego Słowo i oddaję Mu cześć poprzez wyznawanie Prawdy? J 10.11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Tomasz a Kempis …

24 Styczeń 2014

Czy jestem posłuszny Słowu Jezusa we wszystkich rzeczach odnoszących się do Prawdy? J 12.46 Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. …

23 Styczeń 2014

Co widzę gdy rozejrzę się wokoło? Ga 6.9 W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. Tomasz a Kempis Lepiej …

22 Styczeń 2014

Czy widzę radość, miłość i życzliwość, czy przeciwdziałanie poprzez nienawiść? Zach 8.13 Gdy was wybawię, będziecie błogosławieństwem. Nie lękajcie się, niech wasze ręce nabiorą siły! Tomasz a Kempis Nie licz …

21 Styczeń 2014

Dlaczego ranię Jezusa przez obrażanie Go grzechem? Ps 5.2 Usłysz, Panie, moje słowa, zwróć na mój jęk uwagę; natęż słuch na głos mojej modlitwy, mój Królu i Boże! Albowiem Ciebie …

20 Styczeń 2014

Czy kocham wszystkich niezależnie od wad czy grzechów? Iz 40.30-31 Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: …