Osądzanie innych

Surowo i mnie surowo Bóg osądzi. Miłosiernie, na Boże miłosierdzie mogę liczyć. Według prawa i mnie według litery prawa Bóg osądzi. W Sądzie Bożym panuje reguła oko za oko, ząb …

Posłuszeństwo

1 Sm 15. 22 Samuel odrzekł: «Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od ofiary, uległość – od tłuszczu baranów. 23 Bo opór …

Nieposłuszeństwo

Człowiek nieposluszny żyje usprawiedliwieniami, tym by udowadniać światu swoje posłuszeństwo.

Grzechy przeciw miłości bliźniego

Jk 4, 11: Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata swego lub osądza go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś osądzasz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. …

Teraz organizuję ocalenie Moich dzieci z ciemności.

Bądźcie cierpliwi, dzieci. Po prostu pamiętajcie, że was kocham. Zaufajcie Mi i Mojemu Świętemu Słowu dawanemu wam poprzez Mojego proroka czasów ostatecznych, Marię Bożego Miłosierdzia. Wasz Przedwieczny Ojciec Bóg Najwyższy …

Pan Jezus ostro nauczał Faryzeuszy

Faryzeusze to osoby religijne, znające Pismo Święte, modlące się kilka razy dziennie, poszcza 2 razy w tygodniu stawiają mur potrzebującym z zasad bez współczucia i bez miłosierdzia. Łatwo potepiaja i …

Jak sprawdzić osobę czy mnie kocha?

Zadając jej cierpienie. Co zrobi? Pokocha mnie bardziej, przeklnie mnie, udowodni miłość, ucieknie przede mną… chce być ze mną? Cierpienie jest miarą miłości. Miłość kocha zawsze tak samo, nie zważając …