Nie pozwólcie antychrystowi, w całym jego przekonującym uroku, pozyskać waszych dusz.

Księga Prawdy
Módlcie się za Moich wizjonerów i proroków, aby byli chronieni. Módlcie się za Moich umiłowanych wyświęconych sług, tych świętych, oddanych sług, posłanych przeze Mnie, aby was prowadzili. Oni, podobnie jak Moi wyznawcy, cierpią udrękę od złego. On nigdy nie przestanie próbować zaślepiać was na Prawdę i posłuży się każdą przebiegłą taktyką, aby was przekonać, że wasza wiara jest fałszywa. Usłyszcie Mnie. On, zwodziciel, użyje logiki i rozumowania, wyrażonego w sposób łagodny i delikatny, aby przekonać was, że wnosi do waszego życia nadzieję. Będzie się starał sprawić przez antychrysta, abyście uwierzyli, że on jest tym wybranym.
Nie pozwólcie antychrystowi, w całym jego przekonującym uroku, pozyskać waszych dusz. Pozwólcie mi trzymać was w Moich Ramionach; utulić was teraz Moją Boską Łaską, aby dać wam siłę do walki o prawdę. Moja Miłość do was nigdy nie umrze. Nigdy nie powinniście wybierać tej drogi albo i wy będziecie dla Mnie straceni. Będzie to trudne, ale Moim dzieciom zostanie udzielona pomoc – na wiele, wiele sposobów, aby złagodzić wasze cierpienie. Idźcie teraz i módlcie się Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia i przygotujcie się do ostatecznej bitwy.
2010-11-15 11:00 Ogólnoświatowa władza, antychryst i znamię bestii