Tylko Jezus

Jezus tak zaufał Maryi, że począł się w Jej łonie i Jej poświęcił 30 lat ziemskich. Jezus w Maryi, a Maryja w Jezusie – doskonały wzór Miłości.

Jezus jest we mnie, a czy ja jestem w Jezusie? Czy i jak zmierzam do doskonałości Maryi?