Patrzcie także na jawną przyjaźń z antychrystem, ponieważ będą to dwaj najbardziej kłamliwi naśladowcy szatana, przebrani w owcze skóry.

Księga Prawdy
Obserwujcie uważnie fałszywego proroka, który będzie próbował prowadzić Mój Kościół, ponieważ nie pochodzi on z Domu Mojego Ojca Przedwiecznego. Będzie się wydawało, że pochodzi. Ale to będzie fałsz. Patrzcie także na jawną przyjaźń z antychrystem, ponieważ będą to dwaj najbardziej kłamliwi naśladowcy szatana, przebrani w owcze skóry. Będą mieć moce, które będą się zdawały cudami jak za dawnych czasów, ale te moce będą szatańskie. Musicie przez cały czas być w łasce, aby bronić swojej wiary. Módlcie się za Moje święte sługi, którzy, letni w swojej wierze, będą wciągnięci w ramiona zwodziciela. Będzie dla nich przekonujący, ponieważ będzie ofiarował ekscytację, żarliwość, tak zwaną miłość, która będzie wypływać z własnego ego, a jego charyzmatyczna zewnętrzna postawa będzie trudna do odparcia. Pójdźcie tą drogą, Moi wyświęceni słudzy, a będziecie straceni dla Mnie na zawsze.
2011-02-19 15:00 Proroctwa z La Salette, Fatimy i Garabandal wypełnią się teraz