Antychryst jest gotowy, by powstać.

Księga Prawdy

Posłuchajcie Mnie, Moje dzieci. Antychryst jest gotowy, by powstać. Miejcie się na baczności, otwórzcie oczy i serca na Prawdę albo zginiecie. Nie lękajcie się, Moi umiłowani wyznawcy, bo będziecie prowadzili Moją owczarnię do Świętego Uwielbiania Mojego Ojca Przedwiecznego. Podczas tych ciemnych dni, które są przed wami, Pokarm Życia będzie dla tych wyznawców obfity. Bądźcie ze sobą razem. Miłujcie się wzajemnie. Obdarzcie siebie nawzajem siłą, abyście mogli wszędzie zjednoczyć wszystkie rasy, wyznania i wiernych ku Królestwu Mojego Ojca.

Proszę, proszę, módlcie się o prowadzenie. Wierzący, przygotujcie się teraz, aby walczyć w Moje Imię i powstać przeciwko antychrystowi. Ludzie będą się uśmiechać, kiedy będziecie im przypominali o proroctwach zawartych w Księdze Jana. Będziecie oskarżani i karceni z gorzkim rozbawieniem z powodu swoich poglądów i trosk. Zignorujcie to, ponieważ macie wobec Mnie zobowiązanie. Teraz módlcie się, módlcie i nakłaniajcie niewierzących do przyjęcia Nauczania. Nie lękajcie się, bo wielu z was, którzy obawiacie się o przyszłość swoich rodzin, muszę to powiedzieć. Gdy nadejdzie czas, wy i wasze rodziny zostaniecie w mgnieniu oka uniesieni ze Mną do Niebios. Wtedy otrzymacie Dar Życia Wiecznego, kiedy Niebo i ziemia staną się jednym. To jest to, co rozumie się jako Nowy Raj. To będzie czas wielkiej Chwały, Miłości i doskonałości dla wszystkich Moich wyznawców.
2010-11-15 03:00 Powtórne Przyjście