Kapłan nie jest nad Panem Jezusem

Nie miałem gdzie głowy skłonić. Urodziłem się i wyrosłem w ubóstwie. Umarłem obnażony na krzyżu i złożono mię w grobie wynajętym. O, jak mało przystoi ci, mój Synu, zajmować się …