Kapłanie noś godnie Imię Jezusa

Synu mój, jesteś wybranem naczyniem. Powierzyłem ci niezmierny kapitał łask, abyś był święty i nieskalany przede mną i abyś nosił godnie me imię przed Narodami. Lecz łaska ta nie może …