Oziębłość Kapłana

II. Oziębłość Kapłana Synu mój, jesteś wybranem naczyniem. Powierzyłem ci niezmierny kapitał łask, abyś był święty i nieskalany przede mną i abyś nosił godnie me imię przed Narodami. Lecz łaska …