Każdy człowiek jako człowiek jest dobrem

Każda wolna wola, każdego Polaka, powinna opowiedzieć się za każdym człowiekiem, poczętym, sędziwym, wykształconym czy nie. Każdy człowiek jako człowiek jest dobrem. W związku z tym ja nie mogę bazować na swawoli i powiedzieć, a mnie się dziecko poczęte wskutek gwałtu nie podoba, ja jego nie chcę. Co mogę powiedzieć o takiej wolnej woli? Ta wolna wola jest zasadniczo zdeprawowana, zdeformowana, bo nie chce człowieka poczętego wskutek gwałtu. Kim jest człowiek – dobrem, tylko okoliczności jego poczęcia są złe, ponieważ doszło do gwałtu. Co muszę powiedzieć jako polityk prawy i wolny? W prawdzie okoliczności przy powstawaniu tego człowieka są tragiczne, ale ten człowiek jako człowiek jest dobrem. Nie wolno mi tutaj wprowadzać swawoli, bo będę rozszerzać nieprawość.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – Wykład – 24 kwietnia 2016 r.
https://www.youtube.com/watch?v=qV5POrBHw80