Kościół odzwierciedla życie Pana Jezusa

Wolą moją było, aby cały Kościół aż do skończenia wieków był przedłużeniem mego życia ziemskiego. Odzwierciedlił on lata mego dziecięctwa przez trzy wieki ucisku i przez śmierć niezliczonych ofiar niewinnych, …

Samotność Kapłana

II. Samotność Kapłana Synu mój, w czasie krótkiej swej bytności na ziemi żyj z samym Bogiem. Niech nic nie mąci wewnętrznego pożycia twej duszy ze mną. Usiłuj mieć tylko jeden …

Kapłanie strzeż wolności swego serca

Strzeż wolności swego serca, a będziesz szczęśliwy i znajdziesz mię w głębi swej duszy. Miarkuj mnogość swych pragnień, odrzucaj napastujące cię marzenia o uciechach, wygodach, zaszczytach. W dzień twych Święceń …

Kapłanie żyj Wolą Boga

Synu mój, w czasie krótkiej swej bytności na ziemi żyj z samym Bogiem. Niech nic nie mąci wewnętrznego pożycia twej duszy ze mną. Usiłuj mieć tylko jeden ideał, jedną dążność. …

Skupienie Kapłana

I. Skupienie Kapłana Synu mój, ty, któryś mi jest wierny, przyjmij mię do swej duszy. Dozwól mi odpocząć u siebie i znaleść pociechę w mych rozlicznych, a przykrych zawodach. Ty …

Trójca Boska zamieszkuje w Kapłanie

Trzy Osoby Boskie mieszkają w tobie, gdyż udzieliłem ci swej łaski. Założyły w tobie swe niebo, żyją w tobie życiem nieskończenie szczęśliwem. W tobie każdej chwili Ojciec mię rodzi tajemniczym …

Wspólne dobro kapłana z Jezusem

Żyjesz nie ty, lecz ja żyję w tobie przez swą łaskę. Ta łaska jest uczestnictwem w Naturze Boskiej. Ona uświęciła me człowieczeństwo, a ja dopuszczam do uczestnictwa w niej tych …

Kapłanie wierny, przyjmij Jezusa

Synu mój, ty, któryś mi jest wierny, przyjmij mię do swej duszy. Dozwól mi odpocząć u siebie i znaleść pociechę w mych rozlicznych, a przykrych zawodach. Ty jesteś zawsze ze …