Kapłanie dbaj o cześć Pana Jezusa

Jeśli mię kochasz, będziesz dbał o mą cześć. Jeśli mię kochasz, będziesz także kochał wszystkich mych braci i będziesz gotów oddać życie swe dla ich zbawienia. Któreż serce kapłańskie nie …