Trójca Boska zamieszkuje w Kapłanie

Trzy Osoby Boskie mieszkają w tobie, gdyż udzieliłem ci swej łaski. Założyły w tobie swe niebo, żyją w tobie życiem nieskończenie szczęśliwem. W tobie każdej chwili Ojciec mię rodzi tajemniczym …