Czy przyswajam sobie modlitwy liturgiczne?

Każdy rok liturgiczny jest także streszczeniem wszystkich tajemnic mego życia, śmierci, zmartwychwstania i mego królowania w niebie z Ojcem i Duchem Św. Wszyscy chrześcijanie wezwani są do uczestniczenia w nich …