Prawda ma zamknięte wrota do obcego królestwa.

Czy żyję w Prawdzie, z Prawdą?
Zbadałem, czy to co mnie stanowi i gdzie żyję jest Prawdą?
Czy może jednak boję się Prawdy i zamykam przed Prawdą drzwi?

Ef 5.8 Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! 9 Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. 10 Badajcie, co jest miłe Panu. 11 I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]!