Dlaczego człowieku? Litania-prośba błagalna o zrozumienie rzeczywistości

Dlaczego, człowiek nie umie przyznać się do błędów i przyznać racji Prawdzie?
Dlaczego, to co proste i oczywiste człowiek zastępuje usprawiedliwianiem i niekończącym się tłumaczeniem fałszu?
Dlaczego, człowiek próbuje zagłuszać Sumienie usprawiedliwiając grzech i wciągając innych?
Dlaczego, człowiek nagle ogranicza Prawdę?
Dlaczego, człowiek sprytnie wstrzymuje się by czcić i oddawać najwyższą godność Chwale Bożej?
Dlaczego, człowiek prześladuje i wyśmiewa pobożnych wyznawców Pana Jezusa?
Dlaczego, człowiek tak łatwo kłamie w Kościele Pana Jezusa, usprawiedliwia grzech i przechodzi dalej?
Dlaczego, spada ilość powołań i wiernych w Kościele Katolickim?
Dlaczego, człowiek na stanowisku gdy jego działanie nie przynoszą owoców Chwale Bożej nie ma odwagi podać się do dymisji i stać się dzieckiem?
Dlaczego, człowiek tak często mówi o legendach, a nie o zaznajomieniu z prawdą?
Dlaczego, człowiek tak mało mówi o dwóch celach ostatecznych, które kierują decyzjami wolnej woli, o rzeczywistości nieba i piekła?
Dlaczego, człowiek czeka na znaki, cuda lub Gniew Boga, by uwierzyć w Prawdę?
Dlaczego, człowiek zapomina, że Prawda nigdy nie umiera?
Dlaczego, człowiek jest ślepy i głuchy na Prawdę?
Dlaczego, człowiek pragnie zadowolić wrogów Boga, którzy windują się w ważności publicznej?
Dlaczego, człowiek ślubował służbę Panu Jezusowi, a łamie przysięgę trwając w posłuszeństwie Jego wrogów?
Dlaczego, człowiek boi się powstać i głosić Prawdę?
Dlaczego, człowiek daje się nabrać na publiczne akty charytatywne?
Dlaczego, człowiek przeinacza Prawdę i przedstawia Ją na opak?
Dlaczego, przekazane człowiekowi Słowo Boże ma znikomy wpływ na ludzi dzisiejszego świata?
Dlaczego, człowiek zaprzecza Prawdzie o Stworzeniu go?
Dlaczego, człowiek znający Prawdę, odwraca się świadomie od Niej?
Dlaczego, człowiek głoszący Prawdę, nie żyje Ją i patrzy na innych z góry?
Dlaczego, człowiek nudzi się Prawdą?
Dlaczego, Prawda jest kłopotliwa dla człowieka?
Dlaczego, człowiek zapomina, że Kościół został ustanowiony na Słowie Pana Jezusa?
Dlaczego, człowiek broni grzechu?
Dlaczego, człowiek boi się posługiwać Autorytetem Pana Jezusa opowiadając się przeciwko grzechowi?
Dlaczego, człowiek wypiera z pamięci, że Kościół to jedynie ci, którzy mówią Prawdę?
Dlaczego, człowiek nie czci Boga tak jak czciło się Go kiedyś?
Dlaczego, człowiek nie używa Słów Pana Jezusa głosząc Prawdę?
Dlaczego, człowiek nie dba o ocalenie duszy przez Prawdę?
Dlaczego, człowiek znający Prawdę wdaje się w ostrą wymianę zdań?
Dlaczego, człowiek nie przygotowuje się do dnia poznania Prawdy?
Dlaczego, człowiek wprowadza straszny zamęt i wciąga w kłamstwa pseudonauki?
Dlaczego, człowiek manipuluje i usuwa Prawdę z Chrześcijaństwa?
Dlaczego, człowiek odbiera wolność słowu by ukryć Prawdę?
Dlaczego, człowiek prowadzi innych do błędu i na rzeź?
Dlaczego, człowiek nie mówi Prawdy?
Dlaczego, człowiek fałszuje Prawdę?
Dlaczego, człowiek nie chce obudzić się dla Prawdy?
Dlaczego, człowiek wierzy, że skrzywiona prawda będzie akceptowana w oczach Pana Jezusa?
Dlaczego, człowiek traktuje Prawdę z dużą ostrożnością i całkowicie odrzuca?
Dlaczego, człowiek uznaje Prawdę za niewygodną?
Dlaczego, człowiek pogardza Słowem Bożym?
Dlaczego, człowiek nie obdarza Boga prawdziwą miłością?
Dlaczego, człowiek głosi Słowo Boże, ale woli nie słyszeć nauczania Pana Jezusa?
Dlaczego, człowiek nie jest lojalny wobec Prawdy?
Dlaczego, człowiek mąci źródło Prawdy?
Dlaczego, człowiek woli przełknąć doktrynę ciemności niż wierzyć w Świętą Ewangelię?
Dlaczego, człowiek Ukrzyżował Prawdę?
Dlaczego, człowiek znający Prawdę przyjmuje kłamstwa?
Dlaczego, człowiek popada w rozpacz?
Dlaczego, człowiek nie modli się o Święte, Pokorne i Odważne powołania Kapłańskie?
Dlaczego, człowiek nie traktuje swoich wrogów z miłością i współczuciem?
Dlaczego, człowiek poświęcony Bogu odchodzi od Prawdy i świadomie kieruje wszystkich, którzy szukają jego przewodnictwa, ku błędowi?
Dlaczego, człowiek pragnie wychłostać Kościół Pana Jezusa?
Dlaczego, człowiek akceptuje kłamstwo?
Dlaczego, człowiek przyjmuje fałszywą doktrynę?
Dlaczego, człowiek bardzo szybko odchodzi od wiary?
Dlaczego, człowiek zatracony idzie za człowiekiem zatracenia?
Dlaczego, człowiek nie rozpoznaje po owocach najemników, dobrych i złych pasterzy?
Dlaczego, człowiek jest bardziej posłuszny władzy świeckiej niż Panu Jezusowi?
Dlaczego, człowiek, który sam nie jest posłuszny Woli Bożej, wymaga posłuszeństwa względem siebie powołując się na Wolę Boga?
Dlaczego, człowiek akceptuje kłamstwo i odchodzi od Prawdy?
Dlaczego, człowiek tworzy sobie “kult złotego cielca” samozadowolenia i narzucanie Bogu swej woli?
Dlaczego, człowiek odrzuca Prawdę i prowadzi umyślnie prowadzi swoją duszę i innych na zatracenie?
Dlaczego, człowiek kłamstwem wyjaławia swoją duszę?
Dlaczego, człowiek toleruje grzech i uważa go za cnotę?
Dlaczego, człowiek staje w opozycji do swojego Stworzyciela i Zbawiciela?
Dlaczego, człowiek nie potrafi się modlić za tych, którzy nie chcą mieć z Bogiem w ogóle nic do czynienia?
Dlaczego, człowiek nie wykorzystuje czasu by rozważać Prawdę?
Dlaczego, człowiek dąży do zamaskowania i unicestwienia Prawdy za wszelką cenę?
Dlaczego, człowiek zawodzi jeśli idzie o nauczanie Bożych dzieci Prawdy?
Dlaczego, człowiek odrzuca Bożych Proroków?
Dlaczego, człowiek nie chce zrozumieć, że Prawda jest na zawsze?
Dlaczego, człowiek nie chce żyć Słowem Pana Jezusa przez myśli, czyny i działanie?
Dlaczego, człowiek dziś odrzuca Słowo Pana Jezusa?
Dlaczego, człowiek nie rozpoznaje, że co Słowo Boga mówi jest Prawdziwe?
Dlaczego, człowiek nigdy nie posłucha Prawdy, a kiedy zda sobie sprawę, jaka jest Prawda, będzie już za późno?
Dlaczego, człowiek nie zabezpiecza swojej wieczności i już dziś nie chce żyć Słowem Bożym?
Dlaczego, człowiek wychowany w Prawdzie zrywa więzi z Panem Jezusem?
Dlaczego, człowiek rozszarpuje Prawdę?
Dlaczego, człowiek przyjmuje doktryny, w które nie podtrzymują Prawdy jako całości?
Dlaczego, człowiek jakąś część Prawdy przyjmuje jako istotną, a resztę Prawdy odrzuca?
Dlaczego, człowiek myśli, że Prawda może się zmienić pod wpływem czasu?
Dlaczego, człowiek mówi, że kocha Boga, ale nie jest wierny Jego Słowu?
Dlaczego, człowiek boi się mówić Prawdę?
Dlaczego, człowiek uwikłany w kłamstwa zabiega o osobistą popularność?
Dlaczego, człowiek ignoruje Prawdę Słowa Bożego?
Dlaczego, człowiek wywraca Prawdę do góry nogami i uznaje ją za kłamstwo?
Dlaczego, człowiek nie rozumie Aktu Miłosierdzia, gdy Bóg daje światu Prawdę poprzez proroków?
Dlaczego, człowiek przekręca, ignoruje i odwraca się od Świętego Słowa Bożego?
Dlaczego, człowiek akceptuje byle co, by pozostać z niczym?
Dlaczego, człowiek pobłogosławiony Prawdą wierzy kłamstwu, że jest uprzywilejowany do działania w Imię Pana Jezusa?
Dlaczego, człowiek znający i chodzący za Panem Jezusem, zdradza Go?
Dlaczego, człowiek źle mówi o innych?
Dlaczego, człowiek nie stara się być maluczki?
Dlaczego, człowiek głoszący Prawdę oczekuje pochwały za to, że to robi?
Dlaczego, człowiek zdradza Prawdę?
Czy to co od złego pochodzi może mieć źródło w popełnianiu nieświadomych błędów czy raczej świadome oddanie się szatanowi, wrogowi Pana Jezusa?