Hermeneutyka przewrotności

https://www.youtube.com/watch?v=U-nP6O6T3Ic

Wykład o. dr Benedykta Huculak OFM

W wydanej niedawno znakomitej książce “Słowo o jedności Katolickiego Kościoła Chrystusowego” o.Benedykt Huculak OFM wykazał niezbicie, jak nieszczęśliwa zamiana jednego tylko słowa w modlitwie o pokój i jedność Kościoła w nowym rycie mszalnym – z “umacniaj Go w jedności” na “doprowadź Go do pełnej jedności ” sprzyja rozpowszechnianiu się niewłaściwego poglądu na ową jedność, oraz osłabienia wiary w to, że prawdziwym Kościołem Chrystusowym jest tylko i wyłącznie Kościół Katolicki, i dlatego jest On dla zbawienia konieczny.

Słabnie zatem, wskutek powtarzania owej nieszczęsnej formuły wiara w to, iż jedność stanowi – od narodzin Kościoła w Dniu Pięćdziesiątnicy po kres dziejów – jego cechę NIEUTRACALNĄ !

Oto skutek sentymentalnego mylenia jedności Kościoła z jednością chrześcijan, która oczywiście faktem nie jest, a więc można i trzeba do niej dążyć, nie inaczej jednak, aby tych, którzy jedynie w jakiś sposób (aliquo modo) przynależą do Kościoła, włączyć w Ciało, które już istnieje i w bycie swoim trwa, zachowując jedność swoją i tożsamość.”

Prof.dr hab. Jacek Bartyzel