Modlitwa kontemplacyjna

Modlitwa kontemplacyjna – katecheza Benedykta XVI z 13 czerwca 2012 Drodzy bracia i siostry, Codziennie spotkanie z Panem i uczestniczenie w sakramentach pozwalają na otwarcie naszych umysłów i serc na …