Liturgia źródłem rozwoju modlitwy

Modlitwa miejscem odkrywania swojej tożsamości – katecheza Benedykta XVI z 3 października 2012 Drodzy bracia i siostry. W poprzedniej katechezie zacząłem mówić o jednym z uprzywilejowanych źródeł modlitwy chrześcijańskiej, jaką …