Modlitwa arcykapłańska Jezusa

Modlitwa arcykapłańska Jezusa – katecheza Benedykta XVI z 25 stycznia 2012 Drodzy bracia i siostry! W dzisiejszej katechezie naszą uwagę koncentrujemy na modlitwie, którą Jezus kieruje do Ojca w „godzinie” …