Hermeneutyka przewrotności

https://www.youtube.com/watch?v=U-nP6O6T3Ic Wykład o. dr Benedykta Huculak OFM W wydanej niedawno znakomitej książce “Słowo o jedności Katolickiego Kościoła Chrystusowego” o.Benedykt Huculak OFM wykazał niezbicie, jak nieszczęśliwa zamiana jednego tylko słowa w …