Wszystko co jest zostało przez Boski rozum pomyślane

Naturalnie na pewnym etapie istnienia wiecznego Boga, dochodzi do stworzenia wszechświata, ale wszechświat ma swój czas. Kosmos ma wymiar czaso-przestrzenny, pojawia się w czasie i przestrzeni. W czasie i przestrzeni jest umieszczona każda bytowość. Wszystko co jest to jest prawdą to tylko ze względu na rozum Boski. Wszystko co jest zostało przez Boski rozum pomyślane, wszystko co jest ma racjonalną strukturę. Dzisiaj systemowo manipuluje się ludzką świadomością. Pytam dzieci i młodzież gdziekolwiek jestem, czy mówiliście ze swoimi nauczycielami o początku świata? Tak. Co go stanowi? Teoria ewolucji. Na czym bazuje teoria ewolucji? Nie ma Boskiego autora wszechświata. Nawet niektórzy mówią, że jesteśmy wierzącymi, kapłanami, profesorami, czy wierzącym ludem Bożym, ale przecież trzeba szanować naukę i jej osiągnięcia. Naukę szanujmy, bo wszystko co naukowe, co naukowe!, ale w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jeżeli coś jest dowiedzione jest naukowe. Kiedy w laboratorium czy w świecie medycyny, chemii, biologii, powtórzę w każdym eksperymencie tę prawdę, że tak się rzecz ma. Gdzie fizycy, biolodzy i chemicy mają jedno doświadczenie wydobycia zwierzęcia z rośliny czy wydobycia człowieka ze zwierzęcia? Co mówią same nauki szczegółowe fizyka, biologia i chemia? Tylko to mogę nazwać za prawdziwą teorię naukową, jeżeli w każdym eksperymencie, w każdym laboratorium, na każdym kontynencie mogę tę prawdę wyprowadzić. Wszystkie eksperymenty świata zawiodły, żeby tzw teorię ewolucji Charles Darwin dowieść.

Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 1 – 22-10-2016. Rozum, prawda i czas.
https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw