Co to jest prawda?

Pytanie wszystkich pytań dla naszego ludzkiego rozumu brzmi: Co to jest prawda? Rozum ma prawdę za cel. Rozum jest dany człowiekowi po to, żeby poznać prawdę, żyć prawdą i jeżeli zaistnieje taka konieczność, to bronić prawdy aż do końca, czyli aż do przelewu krwi. Dlaczego tak radykalnie? Żyć w aspekcie rozumu oznacza poznać prawdę i się nią we wszystkim kierować. Rozróżniamy w tym sensie następujące kwestie, mówimy o prawdzie w sensie bytowym, czyli nazywamy to w języku nauki w sensie ontologicznym, w tym sensie jak każda rzeczywistość czyli każdy byt tzn. człowiek, zwierzę, roślina, planeta, galaktyka i wszystko co stanowi wszechświat i też istnienie aniołów czy istnienie Osób Boskich czyli Prawdy Boskiej Najwyższej. Prawda bytowa to wszystko co jest. Z jednej naczelnej i jedynej racji, nazywamy wszystko co jest prawdą ponieważ wszystko co istnieje w wieczności i czasie, ma związek z rozumem. W jakim sensie? Prawda o Bogu Najwyższym to jest prawda wieczna. Ani byt Boga, ani rozum Boga co w przypadku Boga jest jednym, absolutnie tym samym, bo w Bogu nie ma żadnych podziałów, Bóg jest absolutnie jeden. Gdybyśmy chcieli wyprowadzić pewien podział w Bogu, to musielibyśmy mieć kogoś kto by złożył Boga. Każdy byt podzielony musi być złożony, a jeżeli złożony musi mieć autora, a Bóg jest autorem samego siebie. Boski rozum i Boska bytowość to jedność absolutna. Nie mająca początku i nie mająca kresu. W prawdzie Boskiej wszystko kim jest Bóg jest absolutnie poznane przez Boski rozum. Św. Jan Apostoł Ewangelista, że tylko Bóg może je wypowiedzieć, Ja Jestem Prawdą.