Żyć Chrztem Świętym

Pan Bóg nie zamieszkuje w ciele człowieka. To nie jest Jego właściwy adres. Pan Bóg zamieszkuje w duszy człowieka, to w tak konkretny sposób, że jeżeli chrzest uczyniłbym etykietą, to byłby jak ubraniem, że zakładam inne ubranie, bo przemawiam w Sejmie lub Senacie, i z tą etykietą chrzcielną nie mam nic wspólnego. Pewnym przełomem na drodze Polaków do życia chrztem, są te dwa przemówienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym i w Archikatedrze Gnieźnieńskiej, on te dwa porządki natury i łaski zestawił. Inspiruje Polskę Państwo, politykę i Kościół, żebyśmy żyli chrztem w obydwu porządkach eklezjalnym i państwowym. Przedmiotem troski polityka jest dobro doczesne Polaków. Przedmiotem troski Kościoła w Polsce jest dobro nadprzyrodzone Polaków. Co jest dla polityków i ludzi kościoła fundamentem? Niezależnie od tego czy działają w strukturze państwa czy kościoła, czy uniwersytetu, czy rodziny, czy przemysłu, co jest dla wszystkich Polaków właściwe? Niezależnie od wykonywanego powołania i misji mamy w 100% żyć bytowością ochrzczoną. Żyć Chrztem Świętym. We wszystkich wymiarach rozumu, pamięci i wolnej woli czy cielesności i emocjonalności, żeby żyć Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym. Największe zadanie dla naszych pokoleń, żeby zerwać ze sztucznością czy redukcjami różnego typu, czy subiektywizmami czyli ideologiami. Tylko w państwie i kościele żyć 100% w naszej naturze duchowej i cielesnej jako Polskiej przynależącej do Polskiego narodu, żeby żyć rzeczywistością chrztu, żeby żyć rzeczywistością Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – Wykład – 24 kwietnia 2016 r.
https://www.youtube.com/watch?v=qV5POrBHw80