Celem kary jest dobro człowieka

Kara odgrywa istotną rolę w formowaniu człowieka w oparciu o zasadę dobra. Ponieważ kara jest dobrem, gdyż dopomaga człowiekowi, który złamał porządek dobra powrócić do dobra jako dobra, czy do prawdy jako prawdy, czy do sprawiedliwości jako sprawiedliwości. Celem kary jest dobro człowieka. Gdyby celem kary było zło, to ukierunkowanie tej wolnej woli jest błędne, ale tak się nam aplikuje. Kara jest czymś obiektywnym, bo sprowadza człowieka z przestrzeni zła do porządku prawa i sprawiedliwości. Czymś innym jest rozgrzeszenie, przebaczenie, odpuszczenie winy, to jest inny akt. Przez złamanie prawa dokonuje się zranienie dobra, które wymaga rozgrzeszenia, odpuszczenia winy, ale wymaga też kary. Zranienie dobra jest wtedy uleczone, kiedy zostaje zastosowana kara – patrząc ze strony Boga jest wyrazem Jego Miłości, analogicznie także w życiu człowieka, państwa – obiektywna, sprawiedliwa kara to sposób na odrestaurowanie zranionego przez złamanie prawa, – dobra. Bez tego środka, który nazywamy karą, który jak wszystko w prawie ma mieć na celu dobro, bez odbycia kary nie ma powrotu do przestrzeni dobra żadnego zagubionego czy grzesznego człowieka.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – Wykład – 24 kwietnia 2016 r.
https://www.youtube.com/watch?v=qV5POrBHw80

1 komentarz do “Celem kary jest dobro człowieka

  1. D.S.M. Autor wpisu

    Ba 6, 50: Dlatego niech będzie wiadomo, że rzeczy drewniane, pozłacane i posrebrzane są oszustwem. Wszystkie narody i wszyscy królowie niech wiedzą, że nie są one bogami, ale dziełem rąk ludzkich i żadnego działania Bożego w nich nie ma.

Możliwość komentowania została wyłączona.