Bóg daje zawsze więcej, niż jesteśmy w stanie przyjąć.

Czy jestem na te dary przygotowany?
Kto przychodzi do Jezusa, aby Go poznać, nigdy nie odchodzą z pustymi rękami.
Jezusa poznajemy przez stanięcie przed Nim z Miłości i ofiarowanie swojego czasu w Adoracji, kontemplacji, na modlitwie, przed Jego wizerunkiem, podczas Ofiary Mszy Świętej i łamaniu Chleba.

2 komentarze do “Bóg daje zawsze więcej, niż jesteśmy w stanie przyjąć.

  1. D.S.M. Autor wpisu

    Łk 12.15 Powiedział też do nich: “Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia”.

  2. D.S.M. Autor wpisu

    1 Tm 6.8 Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!

    9 A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. 10 Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.

Możliwość komentowania została wyłączona.