Kapłan

Lb 21.7 Przybyli więc ludzie do Mojżesza mówiąc: «Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże». I wstawił się Mojżesz …

Miara Miłości

Cierpienie. Przerażenie zabija Miłość. Rz VIII.35 Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?

Wielkie Proroctwo na dziś

Pismo Święte Starego jak i Nowego Testamentu jest jednym Wielkim Proroctwem dzisiejszego czasu i przygotowaniem nas, abyśmy sobie dali radę w najróżniejszych sytuacjach, pokusach w czasie walki duchowej, mimo kumulacji …