Wielkie Proroctwo na dziś

Pismo Święte Starego jak i Nowego Testamentu jest jednym Wielkim Proroctwem dzisiejszego czasu i przygotowaniem nas, abyśmy sobie dali radę w najróżniejszych sytuacjach, pokusach w czasie walki duchowej, mimo kumulacji wielu przeszkód. Obnaża Biblia skrywaną Prawdę o nas, naszych intencjach i czynach, oraz o konsekwencjach naszych decyzji, które się ujawniają w różny sposób, aby ukazać doskonałość lub błąd, byśmy wiedzieli jak i nad czym mamy się poprawić, czego spodziewać, gdzie zmierzamy. To nie jest Proroctwo dla kogoś tam, ale dla mnie.

Jr 51.33 To bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela:
Córa Babilonu jest jak klepisko,
kiedy je ubijają;
już niedługo przyjdzie na nią czas żniwa.