Uroczystość Aniołów Stróży.

W pierwszą Niedzielę Września. (Święto to ustanowione zostało około roku Pańskiego 1610). LEKCYA (z drugiej księgi Mojżesza rozdział 23, wiersz 20—23). “T” Te słowa mówi Pan Bóg: Oto ja pośle …