Miara pokory

Tak jak miarą pokory dla Aniołów była cześć człowiekowi, tak dla człowieka miarą pokory jest cześć Maryi, Matki Bożej i naszej.