Człowiek nie jest przedmiotem!

Jr XXXII .40 Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, mocą którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serca moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode Mnie. 41 Cieszyć się będę, wyświadczając im dobrodziejstwa, osadzę ich trwale w tej ziemi – z całego swego serca i z całej swej duszy.

Jeżeli człowiek nie jest wolny, to nie może powiedzieć: ja ciebie chcę za męża, ja ciebie chcę za żonę.
Kasuje się już od nauki w przedszkolach myślenie o podmiotowości ducha jako osoby w zamian na siłę wmawiając, że człowiek jest przedmiotem, zlepkiem komórek, przypadkowo poskładanych z nicości, które interesuje tylko wyżycie się seksualne.

Wj IX . 5 Pan ustalił czas, mówiąc: “Jutro uczyni to Pan w tym kraju”.