Modlitwa za: Biskup WIESŁAW ŚMIGIEL

Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej

Dewiza biskupia: Omnibus omnia factus
(Stawszy się wszystkim dla wszystkich)

urodzony: 03.01.1969, Świecie
święcenia prezbiteratu: 29.05.1994
święcenia biskupie: 21.04.2012
Funkcje w KEP:
– Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych
– Członek Komisji Duszpasterstwa
– Członek Rady ds. Rodziny
– Członek (z wyboru) Rady Stałej
– Członek Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą
– Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi