(34) Módl się za nami grzesznymi… na przebłaganie za grzechy nasze

Ps 34.12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie;
nauczę was bojaźni Pańskiej.
15 Odstąp od złego, czyń dobro;
szukaj pokoju, idź za nim!
19 Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.
23 Pan uwalnia dusze sług swoich,
nie dozna kary, kto się doń ucieka.