A.H.O.J.

Ad HOnore Jesus łac. Ku Chwale Jezusa Popularne wśród Czechów, Słowaków i marynarzy zawołanie. Cóż ono znaczy i skąd się wzięło? Muzułmanie rozumieją i reagują na to zawołanie rozpoznawania się …