odbicie zostaje, gdy pieczęć jest odjęta.

DIALOG O BOŻEJ OPATRZNOŚCI CZYLI KSIĘGA BOSKIEJ NAUKI CXII – O dostojeństwie duszy, która przyjmuje ten Sakrament w stanie łaski. Zważ, najdroższa córko, jakiego dostojeństwa nabywa dusza, która przyjmuje, jak …

Modlitwa

Jr 31.30 “Każdy umrze za swoje własne grzechy; każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby”. Ab 1.15 Albowiem bliski jest dzień Pański przeciwko wszystkim narodom. Jak ty czyniłeś, tak …