odbicie zostaje, gdy pieczęć jest odjęta.

DIALOG O BOŻEJ OPATRZNOŚCI CZYLI KSIĘGA BOSKIEJ NAUKI CXII – O dostojeństwie duszy, która przyjmuje ten Sakrament w stanie łaski. Zważ, najdroższa córko, jakiego dostojeństwa nabywa dusza, która przyjmuje, jak …