(22) Módl się za nami grzesznymi… na przebłaganie za grzechy nasze

J 8.10 Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: “Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?” 11 A ona odrzekła: “Nikt, Panie!” Rzekł do niej Jezus: “I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!”.