(20) Módl się za nami grzesznymi… na przebłaganie za grzechy nasze

Łk 24.34 “Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. 35 Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.
36 A gdy rozmawiali o tym, Jezus sam stanął pośród nich i rzekł do nich: “Pokój wam!”

Pan Jezus przychodzi do mnie gdy myślę o Nim, mówię o Nim, mówię do Niego.
Gdy nie myślę o Jezusie, nie mówię o Nim, nie mówię do Niego, On nie przyjdzie.