O diabli nad diabłami!

DIALOG O BOŻEJ OPATRZNOŚCI CZYLI KSIĘGA BOSKIEJ NAUKI CXXIII – O licznych innych błędach złych kapłanów, w szczególności o uczęszczaniu do gospod, o grze i utrzymywaniu nałożnic. Co jest źródłem …

18 marca Archanioł Gabriel

(Roku Pańskiego pierwszego) W czasie świętej postnej ciszy, w czasie pokuty i lubej nadziei pojednania się ze sprawiedliwością Bożą przez gorzką mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, podaje nam Kościół święty …