(30) Módl się za nami grzesznymi… na przebłaganie za grzechy nasze

Koh 10.2 Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie,
a serce głupca ku lewej.

Serce człowieka jest po lewej stronie ciała, dlaczego więc Kohelet pisze, że serce głupca zwraca się ku lewej stronie, w stronę serca?
Przypis z Biblii Tysiąclecia:

Mądry postępuje słusznie, a głupi niewłaściwie.

Kierując się w lewą stronę – za uczuciami serca – należy uważać na oślepienie pobudzone zmysłowo grzechem do wrażeń, pożądliwości, konsumpcjonizmu, a nawet instynktu zwierzęcego, gdzie celem nie jest Bóg, ale drugi człowiek.
Kierując się w prawą stronę, kierujemy się zmysłami oświeconymi przez intelekt. W ten sposób odkryjemy, że to co istnieje, istnieje naprawdę, a na tym podstawowym przeświadczeniu opiera się cała zdrowa filozofia. Tak jak św.Tomasz z Akwinu, jako człowiek rozumu, był jednocześnie w tym samym stopniu człowiekiem wiary, jako teolog, był w tym samym stopniu filozofem. Tutaj celem jest Bóg, a nie drugi człowiek.

Mk 7.21 Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 22 cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. 23 Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym

1J 3.18 Dzieci,
nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą!
19 Po tym poznamy,
że jesteśmy z prawdy,
i uspokoimy przed Nim nasze serce.
20 A jeśli nasze serce oskarża nas,
to Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.
21 Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża,
mamy ufność wobec Boga,

1P 1.22 Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie.

Jr 17.5 To mówi Pan:
“Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku
i który w ciele upatruje swą siłę,
a od Pana odwraca swe serce.
6 Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie,
nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście:
wybiera miejsca spalone na pustyni,
ziemię słoną i bezludną.
7 Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu,
i Pan jest jego nadzieją.
8 Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą,
co swe korzenie puszcza ku strumieniowi;
nie obawia się, skoro przyjdzie upał,
bo utrzyma zielone liście;
także w roku posuchy nie doznaje niepokoju
i nie przestaje wydawać owoców.
9 Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne
i niepoprawne – któż je zgłębi?

10 Ja, Pan, badam serce
i doświadczam nerki,
bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania,
według owoców jego uczynków.
11 Kuropatwa wysiaduje jajka, których nie zniosła;
podobnie czyni ten, kto zbiera w nieuczciwy sposób bogactwa:
w pośrodku dni swoich musi je opuścić
i gdy nadejdzie jego koniec, okazuje się głupcem”.

Ez 18.31 Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha.

Mt 15.7 Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz:
8 Ten lud czci Mnie wargami,
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.

Mt 13.15 Bo stwardniało serce tego ludu,
ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli,
żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli,
ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.

Rz 1.21 Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.