2 Maj 2014

  • Czy ufam Jezusowi i modlę się za dusze tych, które robią wszystko, aby przeciwstawić się Poszukiwaniu dusz przez Jezusa?
  • J 15.7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.

    Tomasz a Kempis
    Oczyść się przez pokutę, abyś mógł już teraz żyć w niezachwianej ufności.

    Św. Augustyn
    Nigdy bowiem nie może ono dotknąć Ciebie, Panie Boże, i właśnie dzięki temu miłość Twa do naszych dusz i miłosierdzie Twoje są niczym nie zmącone i nieporównanie czystsze od naszej miłości i litości.