Heretyk, Fałszywy Prorok

Człowiek o śmiałych, sprzecznych z powszechnie głoszonymi, poglądach. W przypadku Kościoła Katolickiego, człowiek o poglądach sprzecznych z dogmatami. Stwierdzenia sprzeczne z obowiązującą doktryną. 1J4.5 Oni są ze świata, dlatego mówią …

Osądzanie

Tak łatwo skupić się na cudzych grzechach, a nie na swoich. Mt7. 1 Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. 2 Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką …

Bóg wybiera to, co małe i słabe

Każdy człowiek jest powołany przez Boga do świętości. 1Kor1. 26 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27 Bóg wybrał …