2 Maj 2014

Czy ufam Jezusowi i modlę się za dusze tych, które robią wszystko, aby przeciwstawić się Poszukiwaniu dusz przez Jezusa? J 15.7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w …