Każda dusza jest kochana tak samo

Obecnie moje dzieci zwracają więcej uwagi na Moje Orędzia i łączą się razem, by modlić się codziennie za wszystkie Moje dzieci, zanim Ostrzeżenie będzie miało miejsce. Patrzcie na swoich braci …

Nigdy nie akceptujcie aborcji

Przychodzę, aby dać wam teraz to ostrzeżenie. Nigdy nie akceptujcie aborcji. Zaprotestujcie w waszych krajach i walczcie, aby zapobiec kontynuacji tego globalnego ludobójstwa. Jeśli wasze rządy nadal narzucać będą swe …

Przygotujmy się na spotkanie z Jezusem

Mój Ojciec, z którego Świętego Rozkazu przemawiam do świata, polecił Mi wydać to ostrzeżenie. Przygotujcie się na spotkanie ze Mną, gdyż wkrótce niebo rozdzieli się i Ogień Ducha Świętego znajdzie …

Duch Święty będzie nas prowadził i chronił

Duch Święty będzie was prowadził i chronił, a Ja dam wam pocieszenie, jakiego będziecie potrzebowali, by przetrzymać trudności, które staną przed wami w nadchodzących czasach. http://paruzja.info/pl/component/content/article/83-oredzia/luty-2015/1774-13-02-2015-18-00-moja-misja-ocalenia-ludzkosci-jest-prawie-ukonczona

Dar Ducha Świętego

(51) O dar Ducha Świętego O przyjdź, Duchu Święty, wylej dar miłości, mądrości i wiedzy na moją pokorną duszę. Napełnij mnie światłem prawdy, abym mógł odróżnić prawdę Bożą od kłamstw …

Wieczne życie z Bogiem

Bóg, Wieczna i Jedyna Prawda, nie dopuści do siebie w duszy człowieka grama: obłudy, kłamstwa, fałszu, bajeru, bajki, bałamuctwa, blefu, bujdy na resorach, cygaństwa, dezinformacji, kantu, kitu, krętactwa, lipy, łgarstwa, …

Błagajmy o przebaczenie naszych grzechów

usłuchajcie Mojego Najświętszego Słowa, gdy ostrzegam ludzkość o pilnej konieczności błagania Mojego Ojca o przebaczenie wam waszych grzechów. Czasu jest mało, gdyż Ostrzeżenie jest teraz tuż przed wami. Nigdy nie …

Szukajmy już dziś rad Jezusa

każdy naród na świecie będzie dążyć do tego, aby czytać Moje orędzia, dawane tobie. Dzięki temu, kiedy będą świadkami Ostrzeżenia, szukać będą Moich rad, które dadzą im siłę. http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=173

Jedna ofiara na dobę – dużo?

Chcę teraz poprosić Moich wyznawców, aby uczynili jedną ofiarę na dobę, zbliżoną do cierpienia, aby pomóc Mi ratować dusze, które będą się znajdowały w stanie grzechu śmiertelnego w chwili śmierci …